DOCUMENT DE TREBALL DEL PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL PER A L'APROVACIÓ INICIAL


Pujar