DOCUMENT DE TREBALL PER A L'APROVACIÓ INICIAL DEL PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL (28/02/2018)