Cronologia de documents

En aquest apartat podreu trobar tota la documentació generada durant el procés de redacció del nou POUM.

La documentació que aquí es recopila és tant la documentació complementaria necessaria per generar el POUM, com les diferents versions del document tècnic del POUM durant les seves diferents aprovacions.


 • Anunci d'aixecament de la suspensió de Llicències Anunci al DOGC de l'aixecament de la suspensió de Llicències. (Lleida, 11/10/2019) Obrir document


 • Anunci d'aixecament de la suspensió de Llicències Anunci al BOP de l'aixecament de la suspensió de Llicències. (Lleida, 11/10/2019) Obrir document


 • Resum dades interés informació pública Aprovació Inicial POUM Resum dades interés informació pública Aprovació Inicial POUM Obrir document


 • Document per a l'Aprovació Inicial del POUM Document del POUM aprovat inicialment el 25 d'Abril de 2018 Obrir document


 • Eixos del POUM ciutat avançada i sostenible Eixos del POUM ciutat avançada i sostenible (12/04/2018) Obrir document


 • Eixos sobre la Mobilitat del POUM Eixos sobre la Mobilitat del POUM (14/03/2018) Obrir document


 • Eixos sobre la Sostenibilitat del POUM Eixos sobre la Sostenibilitat del POUM (14/03/2018) Obrir document


 • Eixos sobre la Sostenibilitat i la Mobilitat del POUM Eixos sobre la Sostenibilitat i la Mobilitat del POUM (14/03/2018) Obrir document


 • Presentació de l'ordenació urbanística de Sucs Presentació de l'ordenació urbanística de Sucs (12/03/2018) Obrir document


 • Presentació Eixos socials del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal. Cohesió Social i Urbana Presentació Eixos socials del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal. Cohesió Social i Urbana (08/03/2018)
  Obrir document


 • Presentació de l'ordenació urbanística de Raïmat Presentació de l'ordenació urbanística de Raïmat (02/03/2018) Obrir document


 • Document de treball per a l'Aprovació Inicial del POUM Document de treball per a l'Aprovació Inicial del POUM (28/02/2018) Obrir document


 • Catàleg de Béns a protegir de Lleida Document de treball del Catàleg de Béns a protegir de Lleida (14/02/2018) Obrir document


 • Presentació Catàleg de Béns a protegir de Lleida Presentació realitzada a la Casa de la Volta de la Seu Vella sobre el Catàleg de Béns a protegir de Lleida (14/02/2018) Obrir document


 • Presentació Document de treball Aprovació Inicial POUM a l'Horta Presentació realitzada al Local Social de la Partida de Butsenit sobre el Document de treball per a l'Aprovació Inicial del POUM (07/02/2018) Obrir document


 • Presentació Document de treball Aprovació Inicial POUM Presentació realitzada al Teatre Municipal i Palau de Congressos de La Llotja sobre el Document de treball per a l'Aprovació Inicial del POUM (06/02/2018) Obrir document


 • Estudi oferta quantitativa comercial Treballs tècnics de diagnosi sobre la situació comercial de la ciutat de Lleida des del punt de vista quantitatiu de l'oferta comercial (26/04/2016) Obrir document


 • Estudi oferta qualitativa comercial Treballs tècnics de diagnosi sobre la situació comercial de la ciutat de Lleida des del punt de vista qualitatiu de l'oferta comercial (En redacció)


 • Estudi demanda quantitativa comercial Treballs tècnics de diagnosi sobre la situació comercial de la ciutat de Lleida des del punt de vista quantitatiu de la demanda comercial (26/04/2016) Obrir document


 • Estudi demanda qualitativa comercial Treballs tècnics de diagnosi sobre la situació comercial de la ciutat de Lleida des del punt de vista qualitatiu de la demanda comercial (26/04/2016) Obrir document


 • Informe de resultats dels tallers de participació sectorial Informe de resultats dels tallers de participació sectorial Maig-Juny 2015. (Lleida, 13/10/2015) Obrir document


 • Síntesi de resultats dels tallers de participació sectorial Síntesi de resultats dels tallers de participació sectorial Maig-Juny 2015. (Lleida, 13/10/2015) Obrir document


 • Tríptic sobre el POUM Díptic en format pdf per tal de fer difussió del POUM entre la ciutadania. (Lleida, 18/05/2015) Obrir document


 • Tríptic sobre el POUM Díptic en format pdf confeccionat en motiu de la inauguració de l'exposició de l'Avanç del POUM. (Lleida, 14/10/2014) Obrir document


 • Acord aprovació del document de l'Avanç Acord del Ple de l'Ajuntament de Lleida pel qual s'aprova el document de l'Avanç del Pla d’ordenació urbanística municipal de Lleida 2015 per tal de sotmetre'l a informació pública. (Lleida, 03/10/2014) Obrir document


 • Avanç  Avanç del POUM. (Lleida, 30/09/2014) Obrir document
 •                   

 • Annex Resum Avanç  Document en format pdf de l'Annex de Sòl No Urbanitzable de la presentació de l'Avanç del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal. (Lleida, 22/04/2014) Obrir document


 • Documentació Avanç  Conjunt de documents de treball de l'Avanç. (Lleida, 15/04/2014) Obrir document
 •                   

 • Presentació Model, objectius i criteris  Document en format pdf de la presentació Model, objectius i criteris. Realitzada en motiu de l'Avanç del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal. (Lleida, 10/04/2014) Obrir document
 •                   

 • Presentació Avanç  Document en format pdf de la presentació de l'Avanç del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal. (Lleida, 10/04/2014)
  Obrir document
 •                   

 • Decret de nomenament de nou membre del Consell assessor urbanístic  Decret de nomenament del Sr. Eduard Segarra Carbonell, President del Col·legi d'Agents de la Propietat Immobiliaria de Lleida, com a membre del Consell assessor del Pla d'ordenació urbanística municipal.                    (Lleida, 24/09/2012) Obrir document


 • Presentació Constitució Consell Assessor  Document en format pdf de la presentació utilitzada en la sessió constitutiva del Consell assessor del Pla d'ordenació urbanística municipal. (Lleida, 10/07/2012) Obrir document


 • Decret contractació Minuartia  Decret de constitució del Consell assessor urbanístic del Pla d'ordenació urbanística municipal de Lleida 2015. (Lleida, 09/07/2012) Obrir document


 • Decret contractació Minuartia  Decret d'adjudicació de l'elaboració de la documentació medi ambiental del Pla d'ordenació urbanística municipal a l'empresa Minuartia. (Lleida, 12/04/2012) Obrir document


 • Programa de participació ciutadana  Programa de participació ciutadana. (Lleida, 07/10/2011)   Obrir document


 • Programa de participació ciutadana  Inici i formulació. (Lleida, 07/10/2011)   Obrir document


 • Acord Inici i Programació i Programa Participació Acord del Ple de l'Ajuntament de Lleida pel qual s'aprova el conveni de col·laboració entre l'Excm. Ajuntament de Lleida i la Universitat de Lleida per a la contractació dels treballs d'estudi especific de l'Horta, dins del marc dels estudis previs i complementaris necessaris per a la redacció del Pla d'Ordenació Municipal de Lleida. (Lleida, 29/04/2011)
  Obrir document


 • Acord_Conveni Universitat Acord del Ple de l'Ajuntament de Lleida pel qual s'aprova el conveni de col·laboració entre l'Excm. Ajuntament de Lleida i la Universitat de Lleida per a la contractació dels treballs de previsió de desenvolupament de l'activitat econòmica, dins del marc dels estudis previs i complementaris necessaris per a la redacció del Pla d'Ordenació Municipal de Lleida. (Lleida, 29/04/2011) Obrir document


 • Acord_Conveni Universitat Acord del Ple de l'Ajuntament de Lleida pel qual s'aprova el conveni de col·laboració entre l'Excm. Ajuntament de Lleida i la Universitat de Lleida per a la contractació dels treballs d'inventari d'infraestructures agrícoles; regs, camins i vies pecuàries, dins del marc dels estudis previs i complementaris necessaris per a la redacció del Pla d'Ordenació Municipal de Lleida. (Lleida, 29/04/2011) Obrir document


 • Acord_Conveni Universitat Acord del Ple de l'Ajuntament de Lleida pel qual s'aprova el conveni de col·laboració entre l'Excm. Ajuntament de Lleida i la Universitat de Lleida per a la contractació dels treballs de projecció demogràfica de Lleida per a l'horitzó 2030, dins del marc dels estudis previs i complementaris necessaris per a la redacció del Pla d'Ordenació Municipal de Lleida. (Lleida, 29/04/2011) Obrir document


 • Acord_Conveni Universitat Acord del Ple de l'Ajuntament de Lleida pel qual s'aprova el conveni de col·laboració entre l'Excm. Ajuntament de Lleida i la Universitat de Lleida per a la contractació dels treballs de diagnosi social del territori de Lleida, dins del marc dels estudis previs i complementaris necessaris per a la redacció del Pla d'Ordenació Municipal de Lleida. (Lleida, 29/04/2011) Obrir document


 • Acord_Conveni Universitat Acord del Ple de l'Ajuntament de Lleida pel qual s'aprova el conveni de col·laboració entre l'Excm. Ajuntament de Lleida i la Universitat de Lleida per a la contractació dels treballs d'inventari de construccions, dins del marc dels estudis previs i complementaris necessaris per a la redacció del Pla d'Ordenació Municipal de Lleida. (Lleida, 29/04/2011)  Obrir document


 • Conveni Universitat Acord del Ple de l'Ajuntament de Lleida pel qual s'aprova el conveni de col·laboració entre l'Excm. Ajuntament de Lleida i la Universitat de Lleida per a la contractació dels treballs de Memòria social, dins del marc dels estudis previs i complementaris necessaris per a la redacció del Pla d'Ordenació Municipal de Lleida. (Lleida, 29/04/2011)
  Obrir document


 • Conveni Universitat Conveni de col·laboració entre l'Excm. Ajuntament de Lleida i la Universitat de Lleida per a la contractació dels treballs d'estudi especific de l'Horta, dins del marc dels estudis previs i complementaris necessaris per a la redacció del Pla d'Ordenació Municipal de Lleida. (Lleida, 08/04/2011) Obrir document


 • Conveni Universitat Conveni de col·laboració entre l'Excm. Ajuntament de Lleida i la Universitat de Lleida per a la contractació dels treballs de previsió de desenvolupament de l'activitat econòmica, dins del marc dels estudis previs i complementaris necessaris per a la redacció del Pla d'Ordenació Municipal de Lleida. (Lleida, 08/04/2011) Obrir document


 • Conveni Universitat Conveni de col·laboració entre l'Excm. Ajuntament de Lleida i la Universitat de Lleida per a la contractació dels treballs d'inventari d'infraestructures agrícoles; regs, camins i vies pecuàries, dins del marc dels estudis previs i complementaris necessaris per a la redacció del Pla d'Ordenació Municipal de Lleida. (Lleida, 08/04/2011) Obrir document


 • Conveni Universitat Conveni de col·laboració entre l'Excm. Ajuntament de Lleida i la Universitat de Lleida per a la contractació dels treballs de projecció demogràfica de Lleida per a l'horitzó 2030, dins del marc dels estudis previs i complementaris necessaris per a la redacció del Pla d'Ordenació Municipal de Lleida. (Lleida, 08/04/2011) Obrir document


 • Conveni Universitat Conveni de col·laboració entre l'Excm. Ajuntament de Lleida i la Universitat de Lleida per a la contractació dels treballs de diagnosi social del territori de Lleida, dins del marc dels estudis previs i complementaris necessaris per a la redacció del Pla d'Ordenació Municipal de Lleida. (Lleida, 08/04/2011) Obrir document


 • Conveni Universitat Conveni de col·laboració entre l'Excm. Ajuntament de Lleida i la Universitat de Lleida per a la contractació dels treballs d'inventari de construccions, dins del marc dels estudis previs i complementaris necessaris per a la redacció del Pla d'Ordenació Municipal de Lleida. (Lleida, 08/04/2011) Obrir document


 • Conveni Universitat Conveni de col·laboració entre l'Excm. Ajuntament de Lleida i la Universitat de Lleida per a la contractació dels treballs de Memòria social, dins del marc dels estudis previs i complementaris necessaris per a la redacció del Pla d'Ordenació Municipal de Lleida. (Lleida, 08/04/2011) Obrir document


 • Enllaç cartografia Cartografia topogràfica 1/1.000 realitzada per l'Institut Cartogràfic de Catalunya (Lleida, Octubre 2010) Obrir enllaç


 • Conveni diputació cartografia Conveni de col·laboració entre la Diputació de Lleida i l'Ajuntament de Lleida per a la disposició de cartografia digital.  (Lleida, Març 2010) Obrir document


 • Conveni diputació cartografia Acord del Ple de l'Ajuntament de Lleida pel qual s'aprova el conveni de col·laboració entre la Diputació de Lleida i l'Ajuntament de Lleida per a la disposició de cartografia digital. (Lleida, 29/01/2010) Obrir document

Pujar


Simbologia:   L'enllaç obre un conveni   L'enllaç obre un plec de clàusules L'enllaç obre un Acord del Ple de l'Ajuntament
    L'enllaç obre un Decret  L'enllaç obre un Document de text    Document tècnic
    L'enllaç obre un plànol  L'enllaç obre una presentació L'enllaç obre una pàgina web

Aclariment:Tots els arxius que trovareu en aquesta web son en format PDF. Per visualitzar-los, ús podeu baixar l'Adobe Reader fent clic aquí.