Programa de participació ciutadana

El Programa de participació ciutadana del Pla d’ordenació urbanística municipal és el document que determina les mesures i actuacions previstes per tal de facilitar tant la divulgació i la comprensió dels objectius i del contingut dels treballs de planejament, com la formulació d’al•legacions, suggeriments o propostes alternatives en el marc del tràmit d’informació pública del Pla.

Els diferents mecanismes de participació establerts al Programa pretenen obtenir la implicació ciutadana en les diferents fases del procés de formulació del Pla d’ordenació urbanística municipal, i s’articulen a traves de diferents metodologies de participació, tant de caràcter individual com col•lectives, amb els objectius següents:

 • - Fomentar i garantir els drets d’informació, iniciativa i participació ciutadana.
 • - Facilitar la divulgació i comprensió dels continguts dels treballs.
 • - Establir el marc de la participació col•lectiva en la definició del model de territori, del model de ciutat i de la ordenació de l’espai.
 • - Utilitzar els mitjans on es pugui donar veu als ciutadans per assolir el grau de consens adequat de les propostes del planejament.
 • - Facilitar el lideratge i el compromís polític amb el procés de desenvolupament del planejament urbanístic.

El desenvolupament del Programa de participació ciutadana té com a resultat final:

 • - Generar una major confiança entre la ciutadania i l’administració.
 • - Un major coneixement de la realitat urbanística de la ciutat per part de tots els ciutadans.
 • - Ciutadans més informats i, per tant, amb disposició a participar en els grans temes de debat que afecten a la ciutat.
 • - Polítiques urbanístiques més adequades a les necessitats i a les demandes socials.
 • - Un planejament urbanístic que conjumina els diversos interessos dels complex entramat que integra la població.
 • - Un model de ciutat més equilibrat i ajustat a les expectatives de futur del conjunt de la ciutadania.

Per a complertar l'informació sobre aquest punt, podeu consultar l'apartat corresponent del document Programa de participació ciutadana del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de l'Ajuntament de Lleida.

Llegir més

Pujar
Correu electrònic

El correu electrònic on podeu dirigir les vostres consultes, suggeriments i al·legacions és: poumlleida@paeria.cat.Informació presencial

Per informar-vos sobre el POUM de forma presencial podeu dirigir-vos a l'Oficina Municipal d'Atenció Ciutadana (OMAC).

Rambla de Ferran, 32  - Lleida.

Horari d'atenció de l'OMAC: Veure horari OMAC

Telèfon d'atenció: 010

Web: omac.paeria.cat

Pujar
Resum de dades interés informació pública aprovació inicial

Resum de dades d'interés sobre la informació pública de l'Aprovació Inicial del POUM

Pujar