Taller de participació núm. 2 | Promoció econòmica, industrial, comercial i turística

El Pla general d’ordenació urbana de Lleida, l’instrument principal que regula l’urbanisme al municipi, es aprovar definitivament el 23 de desembre del 1998.

Amb l’objectiu de revisar i actualitzar aquest Pla, la Paeria ha iniciat el procés d’elaboració d’un nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM), per tal de planificar la ciutat amb l’horitzó 2030.

En el marc de la tramitació legalment establerta, el 3 d’octubre de 2014, es va aprovar i sotmetre a informació pública l’Avanç del POUM.

En aquests moments ens trobem, doncs, en el període de redacció del document complet del POUM que, un cop acabat, s’ha de sotmetre a l’aprovació inicial de l’ajuntament, previsiblement en el decurs dels propers mesos.

En aquest període i d’acord amb el Programa de participació ciutadana aprovat, la Paeria ha decidit organitzar uns Tallers de participació que tenen per objectiu contrastar i, sobretot, concretar les propostes urbanístiques previstes a l’Avanç del POUM per tal de disposar de pautes i idees que es puguin tenir en consideració durant la redacció del POUM.

S’han previst 5 tallers de participació, cadascun dedicat a una temàtica específica:


  • Taller núm. 1: Mobilitat i infraestructures
  • Taller núm. 2: Promoció econòmica, industrial, comercial i turística.
  • Taller núm. 3: Territori i desenvolupament urbà
  • Taller núm. 4: Medi ambient i sostenibilitat.
  • Taller núm. 5: Habitatge, cohesió social i qualitat de vida.

Aquests tallers, que es realitzaran un cop per setmana, s’iniciaran el dijous 21 de maig de 2015 i a partir de llavors, de manera successiva, cada dijous fins al 18 de juny. A través d’aquest web i d’altres canals de comunicació es concretarà el procediment d’inscripció per poder-hi participar.

Consulteu aquest document per conèixer els objectius i el funcionament més detallat dels tallers.

PujarFORMULARI D'INSCRIPCIÓ AL TALLER NÚM. 2

A continuació trobareu els formularis mitjançant els quals podeu fer la inscripció als diferents tallers:


Tots els tallers començaran a les 17.45 hores a les instal·lacions de l' Escola d'Art Municipal Leandre Cristòfol. Per obtenir més informació sobre com arribar-hi, podeu consultar el seu lloc web http://escoladart.paeria.cat .

PujarPROGRAMA INFORMATIU DEL TALLER NÚM. 2

A continuació trobareu el programa de del taller de participació núm. 2:


Aquests programes estan pensats com una breu introducció a la temàtica de cadasqun dels taller per tal que els assistens als tallers arribin als mateixos amb una reflexió previa.

PujarDocumentació relacionada amb el taller núm. 2

A continuació trobareu la documentació relacionada amb el taller de participació núm. 2:


Tota aquesta documentació ha de servir com a documents de suport relacionats amb els processos de debat dels tallers per tal que els assistents arribin als mateixos amb una reflexió previa.

PujarDocumentació complementaria

A continuació trobareu documentació complementaria d'utilitat per als tallers de participació:


Tota aquesta documentació ha de servir com a complement als documents de suport relacionats amb els processos de debat dels tallers.

PujarCONTACTE

Si teniu algun dubte sobre aquestes sessions o ens voleu fer arribar alguna documentació o comentari, podeu fer-ho a través d’aquesta adreça electrònica: poumlleida@paeria.cat.Pujar